IAS Officers Empanelled to hold Secretary and Equivalent posts at Centre

Share

 

The Competent Authority has approved the empanelment of 40 IAS officers for holding Secretary or Secretary level Equivalent level posts at Centre.

However, fourteen IAS officers were empanelled for holding Secretary Equivalent posts at Centre.

The list of IAS officers empanelled is as follows:

Secretary (AS) or AS Equivalent:

Rajesh Khullar HY 1988
Gyanesh Kumar KL 1988
E.V. Ramana Reddy KN 1988
Sameer Kumar Khare AM 1989
Sunil Barthwal BH 1989
Amitabh Jain CG 1989
Katikithala Srinivas GJ 1989
Pankaj Joshi GJ 1989
Arun Kumar HY 1989
Vivek Joshi HY 1989
K Sanjay Murthy HP 1989
Umang Narula JK 1989
Manoj Joshi KL 1989
Rajesh Kumar Singh KL 1989
Jawaid Akhtar KN 1989
Anurag Jain MP 1989
Govind Mohan SK 1989
Anita Praveen TN 1989
K Rajaraman TN 1989
S Krishnan TN 1989
Shiv Das Meena TN 1989
Lok Ranjan TR 1989
Devesh Chaturvedi UP 1989
Sanjay R Bhoosreddy UP 1989
Shashi Prakash Goyal UP 1989
S Kishore WB 1989
Secretary Equivalent:

Sanjay Kumar Singh MP 1987
Jivesh Nandan UP 1987
S.K. Dev Verman MN 1988
K. Rajeswara Rao TR 1988
Ansuli Arya BH 1989
Sujata Chaturvedi BH 1989
Devendra Kumar Singh KL 1989
Edwin Kulbhushan Majhi KL 1989
Rajesh Aggarwal MH 1989
Rajeev Ranjan MP 1989
V Srinivas RJ 1989
Dharmendra UT 1989
G. Narendra Kurnar UT 1989
Chandan Sinha WB 1989

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail